Dokumenty a projekty

MPP 2020/2021

Minimální preventivní program 2020-2021

V sekci Dokumenty a projekty | No Comments »

Školní preventivní strategie 2020-2027

ŠPS 2020 – 2027

V sekci Dokumenty a projekty | No Comments »

Vnitřní řád DD Loreta 2020

Vnitřní řád zařízení 2020

V sekci Dokumenty a projekty | No Comments »

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva 2018-2019

V sekci Dokumenty a projekty | No Comments »

Dejme dětem šanci nám splnilo přání – repro bedna

Děkujeme všem, kteří přispěli finanční částkou, abychom si mohli na domov pořídit repro bednu. Moc se těšíme, jak si „naplno“ poslechneme hudbu, kterou máme rádi, pustíme si přes ni zvuk filmu a budeme si připadat jako v kině, zkusíme si „práci“ s mikrofonem a samozřejmě si pořádně zatančíme. No a když budeme nacvičovat nějaké vystoupení, […]

V sekci Dokumenty a projekty, Fotogalerie | No Comments »

Praha prosinec 2017 – projekt Začni správně

V sekci Dokumenty a projekty, Fotogalerie | No Comments »

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet s střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet přspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střdnědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky […]

V sekci Dokumenty a projekty | No Comments »

Metodický pokyn MŠMT 2016 k prevenci a řešení šikany

Metodický pokyn MŠMT 2016 k prevenci a řešení šikany

V sekci Dokumenty a projekty | No Comments »

Směrnice k svobodnému přístupu k informacím

Směrnice k svobodnému přístupu k informacím

V sekci Dokumenty a projekty | No Comments »

Jarmarky s Albertem 2015

Do projektu Jarmarky s Albertem, který je realizován o. p. s. Spolu dětem společně s Nadačním fondem Albert se letos zapojí prozatím největší počet dětských domovů – celkem se propojí 61 dětských domovů s prodejnami Albert po celé republice. Mezi nimi bude tak jako v minulých letech i náš dětský domov Loreta ve Fulneku. Projekt […]

V sekci Dokumenty a projekty | No Comments »