Terapie tancem a pohybem – PRPCH

Taneční a pohybová terapie je jednou z možností prevence rizikových projevů chování u dětí. Protože víme, jak mají naše děti hudbu a tanec rády, byla právě terapie tancem a pohybem volbou, jak pomoci dětem smysluplně využít volného času. Cílem této terapie je mimo jiné sebepoznání, rozvoj osobnosti, uvolnění kreativity, relaxace, vyvážení stresujícího životního stylu…Tanec a pohyb jsou jedním z prostředků, jak vyjádřit své myšlenky a pocity. Pohyb se vždy pojí s emocemi. Určitá hudba v nás vyvolává určité emoce, pocity a podle toho se začneme pohybovat. Dětem je zde mimo vedené terapie dána možnost improvizace. Sdílení emocí s ostatními ať jde o pocit radosti nebo nahromaděného vzteku a zlosti, je uvědomění si, že všichni prožívají radost, že všichni jsou někdy plní zlosti…V terapii tancem a pohybem je tanec vnímán jako radostná a uvolňující aktivita, která umožňuje prožít i běžně potlačované emoce. Vůbec není nutné mít nějakou pohybovou průpravu, žádný pohyb zde není hodnocen jako dobrý nebo špatný, jde o to uvolnit se, vnímat rytmus, energii, prožívat radost…. Pozitivní změnou pro děti je také to, že lektorka paní Mgr. Marie Srďelová je člověk „mimo domov“, jezdí za dětmi, je naší externí lektorkou. Terapie probíhá pravidelně jedenkrát v měsíci.

V sekci Zájmová činnost