Dění v našem domově 3. 12. 2018 – Trestní odpovědnost, návykové látky

Přestože do aventního času tohle téma příliš nezapadá, vzhledem k aktuálnímu dění v domově a potřebě „aktualizovat“ tohle téma v hlavách našich mladistvých (a že jich máme hodně, holt nám vyrostli), návštívil nás v pondělí 3. prosince v rámci prevence rizikového chování pan Směták se svou kolegyní a tohle téma našim „dětem“ srozumitelně a s viditelným dopadem, osvětlil. Tak jak praví přísloví „Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu…“ nebo že by „Jak se do lesa volá…. nebo úplně jednoduše – akce vyvolává reakci :-).

V sekci Společné akce