Dětský domov Loreta

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů bude zajišťovat tým externích pověřenců společnosti I3 Consultants s. r. o.

název: I3 Consultants s. r. o.

IČO: 27921344

sídlo: K Trninám 945/34, 163 00 Praha

telefon: 543 214 714

kontaktní e-mail: poverenec.oou@i3c.cz

Pověřenec pro naši příspěvkovou organizaci je Mgr. Zdeněk Novák

Elektronická podatelna: DDFULNEK@po_msk.cz

Směrnice o ochraně osobních údajů DD Loreta Fulnek

Ochrana osobních údajů – DD Loreta Fulnek

Článek v Novojičínském deníku – Nejmilejší koncert 14.4.2016

Tisková zpráva Nadace ČEZ_Nejmilejší koncert Fulnek

Článek – Staňte se Ježíškem

Článek v regionu – Návštěva domova

Jarmarky s Albertem DD Fulnek-tisková zpráva

Vánoční trhy Arcelor Mittal Ostrava 2015

 

Organizace Dětský domov Loreta a školní jídelna Fulnek, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Dětský domov Loreta leží na pěkném, slunném a relativně klidném místě. Jeho poloha, na kopečku, nám umožňuje vidět nejen do nejbližšího okolí, ale celé městečko máme jakoby na dlani. Budova našeho domova patří k historickým památkám města Fulnek a prošla celkovou rekonstrukcí. Všechny děti, tety i strejdové se do vily Lorety nastěhovali 2. Listopadu 2009. Do této doby byl náš dětský domov umístěn v historické budově bývalého Knurrova domu, vedle památníku Jana Ámose Komenského, na ulici Sborová 81. Bohužel, již nesplňoval podmínky pro pěkné bydlení dětí a dnes slouží občanům města jako Informační centrum.

Jsme školským zařízením pro výkon ústavní výchovy pro děti ve smyslu zákona 109/2002 Sb. a vyhlášky 334/2003 Sb. v platném znění. Jsme právním subjektem a hospodaříme jako příspěvková organizace. Zřizovatelem našeho domova je Moravskoslezský kraj.

Našim hlavním úkolem a snahou je, abychom dětem, které byly do našeho domova umístěny, vytvořili bezpečný a láskyplný domov s plným vědomím, že biologickou rodinu jim nikdy nahradit nemůžeme. Zajišťujeme dětem komplexní odbornou péči a snažíme se, abychom je co nejlépe připravili na odchod do samostatného života.

V současné době poskytuje dětský domov Loreta útočiště a zázemí pro 32 dětí, které jsou rozděleny do čtyř rodinných skupin. Věk dětí je od 3 do 18 let, pokud dále studují nebo se jinak připravují na budoucí povolání, mohou v našem domově zůstat, nejdéle však do 26 let.

013 (Kopírovat) 015 (Kopírovat) 066 (Kopírovat) 016 (Kopírovat) 019 (Kopírovat) 018 (Kopírovat) 026 (Kopírovat) 027 (Kopírovat) 055 (Kopírovat)   063 (Kopírovat)   058 (Kopírovat)  050 (Kopírovat)

Loga spolupracujících organizací, firem, sdružení, nadací najdete v rubrice kontakty.

 

 

 

 


   Aktuální novinky