Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

HISTORIE

Mezi fulnecké památky patří také VILA LORETA, méně známá jako Knoppova vila. Je to významná empírová stavba z let 1779 - 1784, stojící na místě zrušeného loretánského kostela.

Kořeny její existence sahají až do druhé poloviny 17. století, kdy byla na tomto místě postavena Loretánská kaple, vyhledávané poutní místo. Na počátku 19. století byla při josefínských reformách zrušena a zničena. Její zbytky byly použity k výstavbě samotné vily, která na místě vyrostla. Na kapli se časem zapomnělo úplně. 

Objekt byl často přestavován, a bohužel ne vždy s citem. Ještě poměrně nedávno se zde nacházelo střední odborné učiliště, které v roce 2009 vystřídal náš Dětský domov Loreta, který zde sídlí dosud.

V roce 2007 zde studenti archeologie podnikli výzkum, při němž se podařilo odkrýt repliky Svaté chýše, tedy Loretánské kaple. Jedná se o jediné hmotné pozůstatky tohoto kultu na území Moravskoslezského kraje.

vila.jpgpřed.jpgpo.jpg

 

POSLÁNÍ DĚTSKÉHO DOMOVA

Jsme školským zařízením pro výkon ústavní výchovy pro děti ve smyslu zákona č.109/2002 Sb. a vyhlášky 334/2003 Sb. v platném znění. Jsme právním subjektem a hospodaříme jako příspěvková organizace. 

Našim hlavním úkolem a snahou je, abychom dětem, které byly do našeho domova umístěny, vytvořili bezpečný a láskyplný domov s plným vědomím, že biologickou rodinu jim nikdy nahradit nemůžeme. Zajišťujeme dětem komplexní odbornou péči a snažíme se, abychom je co nejlépe připravili na odchod do samostatného života.

Organizace Dětský domov Loreta a školní jídelna Fulnek, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Dětský domov Loreta leží na pěkném, slunném a relativně klidném místě. Jeho poloha, na kopečku, nám umožňuje vidět nejen do nejbližšího okolí, ale celé městečko máme jakoby na dlani. Budova našeho domova patří k historickým památkám města Fulnek a prošla celkovou rekonstrukcí. Všechny děti, tety i strejdové se do vily Lorety nastěhovali 2. Listopadu 2009. Do této doby byl náš dětský domov umístěn v historické budově bývalého Knurrova domu, vedle památníku Jana Ámose Komenského, na ulici Sborová 81. Bohužel, již nesplňoval podmínky pro pěkné bydlení dětí a dnes slouží občanům města jako Informační centrum.

Jsme školským zařízením pro výkon ústavní výchovy pro děti ve smyslu zákona 109/2002 Sb. a vyhlášky 334/2003 Sb. v platném znění. Jsme právním subjektem a hospodaříme jako příspěvková organizace. Zřizovatelem našeho domova je Moravskoslezský kraj.

Našim hlavním úkolem a snahou je, abychom dětem, které byly do našeho domova umístěny, vytvořili bezpečný a láskyplný domov s plným vědomím, že biologickou rodinu jim nikdy nahradit nemůžeme. Zajišťujeme dětem komplexní odbornou péči a snažíme se, abychom je co nejlépe připravili na odchod do samostatného života.

V současné době poskytuje dětský domov Loreta útočiště a zázemí pro 32 dětí, které jsou rozděleny do čtyř rodinných skupin. Věk dětí je od 3 do 18 let, pokud dále studují nebo se jinak připravují na budoucí povolání, mohou v našem domově zůstat, nejdéle však do 26 let.

 

KDO O DĚTI PEČUJE

Personální zabezpečení DD je realizováno pedagogickými a nepedagogickými pracovníky. Na výchově dětí se podílí všichni zaměstnanci DD. Činnost DD koordinuje a řídí ředitel dětského domova. Pedagogičtí pracovníci DD vzdělávají a vychovávají děti v souladu s cíli výchovy a vzdělávání, stanovenými zákonem č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Výchozím materiálem pro edukaci dětí je zpracovaný Školní vzdělávací program.

Pedagogičtí pracovníci:                  

- ředitel zařízení (1)                                           

- zástupce ředitele, vedoucí vychovatel (1)                                              

- vychovatelé (8,5)                                                

- asistenti pedagoga (3)

Pedagogičtí pracovníci DD (§ 2 a 16 zákona 563/2004 Sb. a § 18 zákona 109/2002 Sb.) vykonávají výchovnou, pedagogicky psychologickou a speciálně pedagogickou činnost s dětmi podle své odbornosti. Pedagogickým pracovníkem může být pouze osoba s pedagogickou odborností, psychicky způsobilá, s čistým trestním rejstříkem. Děti vychovává a vzdělává v souladu s cíli výchovy a vzdělávání v DD.

 

detsky domov Loreta

detsky domov Loreta

detsky domov Loreta

detsky domov Loreta

detsky domov Loreta

detsky domov Loreta

detsky domov Loreta

detsky domov Loreta

detsky domov Loreta

detsky domov Loreta

detsky domov Loreta