Ve spojení – není to jen název občanského sdružení

V sobotu 16. června, kdy nás navštívili zástupci o.s.Ve spojení v čele s Janou Buriánkovou a prožili jsme společně celý den,opravdu došlo ke „spojení“ tohoto sdružení s naším dětským domovem.Díky paní Janě Buriánkové a díky laskavosti pana Petra Maršíka a jeho firmy dostaly děti našeho domova v pátek 22.6.2012 dva veliké balíky. Radost,kterou měly, když je rozbalily,byla veliká.Balíky totiž obsahovaly trampolínu na zahradu, kterou si děti již dlouho přály.Co říct jiného než,… moc děkujeme!

 

 

V sekci Spolupráce,sponzoři