Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj,
Krajský úřad,
28. října 117,
702 18 Ostrava

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Hlavním účelem zřízení organizace je zajištění ústavní výchovy nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let.

Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu:

 • zajišťuje nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání dle platných právních předpisů
 • spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších  dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině;
 • poskytuje podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče;
 • na základě žádosti poskytuje plné zaopatření zletilé   nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání,        nejdéle do věku 26 let, podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy
 • zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů
 • zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace

3. Organizační struktura

Organizační struktura dětského domova je uvedena v platném organizačním řádu.

 
Seznam organizačních složek:

 • Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace nemá zvláštní organizační složky

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace
  Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace
  Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  Mobilní číslo: 734 412 508

  Zástupce ředitele: 734 893 324

  Ekonom: 734 412 706

  Sociální pracovník: 734 412 503

  Školní jídelna: 734 412 705

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  https://www.ddfulnek.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace
  Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna (link na hlavní mail)

  Další elektronické adresy:

  malinova@ddfulnek.cz (ředitel)

  richterova@ddfulnek.cz (zástupce ředitele)

  ekonom@ddfulnek.cz (ekonom)

  szabo@ddfulnek.cz (sociální pracovník)

  belunkova@ddfulnek.cz (školní jídelna)

 • 4.8 Datová schránka

  ibwjafg

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1388033523/2700

6. IČO

62330268

7. DIČ

není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: malinova@ddfulnek.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): ibwjafg

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:
Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace
Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány.